Background

Najčešće Postavljena Pitanja

Vrijeme izgradnje zavisi od više faktora kao što su vrsta objekta koja se gradi, njegova veličina, vremenski uslovi itd.
Kompanija Adria Invest raspolaže sa svim neophodnim osnovnim sredstvima za realizaciju projekata visokogradnje od kojih izdvajamo sledeće: dizalica »POTAIN« 336, dizalica »POTAIN« 222, zidna panelna oplata, silos za beton 5,0 m3, mašinu za armature, vibraciona ploča, kancelarijski kontejner, fasadna skela, kamion kipper sa kranom.
Firma posjeduje sertifikat Sistema menadžmenta ISO 9001.
Stalno zaposleni stručni kadrovi:
• Dipl. ing. građ - 4
• Dipl. ing. arh - 4
• Dipl. ekonomista - 1
• Ing. građevinarstva - 1
• Ing. mašinstva - 1
• Ukupno 11
Kompanija Adria Invest ima svoje sjedište u Budvi na adresi: Mainski put bb .
Adra Invest pruža svojim klijentima usluge izgradnje I projektovanja građevisnkih objekata različite namjene. U okviru svog postojanja iza sebe imamao uspješno izrađenih 100 projekata, I svaki pojedinačno predstavlja prepoznatljiv izgled I kvalitet.